fbpx
Migrace do AWS

Praktický rádce pro pochopení zásad pro migraci do AWS

Když nějaká organizace uvažuje o migraci existující aplikace do AWS, může si vybrat z šesti možností – anglicky známých jako 6R – rehosting , replatforming , repurchasing, refactoring / re-architecting, retire, retain. Pojďme se na ně podívat v našem praktickém rádci….

Migrace do cloudu jsou všechno, jen ne jednoduché, pokud je děláte sami, bez zkušeného partnera, jako jsme třeba my :-). Než začnete, musíte se minimálně ujistit, že vaše cílové AWS prostředí je dobře navrženo. Dokonce i dobře migrovaná aplikace bude ve špatně nakonfigurovaném AWS prostředí fungovat špatně (vyšší cena, špatné zabezpečení, nízká odolnost, špatná odezva).

A teď už praktické rady, které vám mohou s migrací pomoci:

1. Proč se některé aplikace nemigrují do AWS?

 

Dvě z 6R – Ponechat a Ukončit (orig. Remain and Retire) – jsou rozhodnutí nemigrovat aplikaci do cloudu. Proč se organizace rozhodnou nemigrovat do cloudu?

Tři důvody, proč ponechat aplikace mimo AWS

 • Stávající a značné utopené náklady mimo cloud, což vyžaduje, aby firma ždímala stávající aktiva a postupy.
 • Starší OS a aplikace nejsou v cloudu podporovány
 • Podnikatelské odůvodnění migrace je nedostatečné

Čtyři důvody, proč ukončit aplikace a nemigrovat je do AWS

 • Proč migrovat věci, když to není nutné? Je to jako odnést nevyužité věci na skládku před stěhováním!
 • Aplikace nalezené během projektu již nejsou zapotřebí (někdy to, že ještě stále běží, je pro organizaci „překvapením“ a jejich vypnutí může přinést značné úspory).
 • Aplikace mohou být v organizaci duplikovány, takže některé mohou být ukončeny.
 • Může již probíhat projekt vyřazování z provozu nebo konsolidace, a tato aplikace spadá do jeho rozsahu.
 • Aplikace může být nadbytečná, například starý cluster nebo sestava pro zotavení z havárie.

2. Co vede k migraci aplikací do AWS?

 

Zbývající čtyři možnosti pro migraci – Změnit hosting, Změnit platformu, Refaktorace a Nový nákup (orig. Rehost, Replatform, Refactor and Repurchase) – se volí podle široké škály motivačních faktorů, které v organizaci působí v době, kdy se uvažuje o migraci.
Tyto motivační faktory jsou obvykle odhaleny v procesu Business Case a představují vstupy do migrační strategie ve formě závažných událostí, dostupnosti aplikace, odborníků dostupných pro migraci a to, v jakém budoucím stavu se má aplikace po migraci nacházet.

Motivace č.1Existuje závažná událost nebo bolestivý bod?
Pokud v organizaci existuje závažná událost jako faktor pro opuštění hostingového prostředí, může být jedinou možností rychlá Změna hostingu.
Motivace č.2Je aplikace dostupná v Marketplace?
Pokud lze aplikaci znovu zakoupit, může to být zkratka do AWS. Ale pokud aplikace v AWS Marketplace není, tato cesta nemusí být možná.
Motivace č.3Máme odborníky, můžeme si dovolit partnera?
Zhoršila se odbornost pro lokální správu aplikace? Jde o podnikatelské riziko? Pokud organizace nemá odborníky pro změnu platformy nebo refaktoraci a nemůže si dovolit partnera, pak jsou její možnosti omezeny na změnu hostingu a nový nákup.
Motivace č.4 – Jaký je požadovaný budoucí stav aplikace?
Je-li v plánu rozvoj aplikace během několika let, pak nejlepší cestou může být Refaktorace. I když je tento způsob často zpočátku nejpomalejší, nakonec přináší největší agilitu a schopnost využívat cloudové inovace, ale vyžaduje značné schopnosti.

výběr cloud provozovatelů

3. Jak se rozhodnout pro metodu migrace podle aplikace?

 

Čtyři zbývající metody z 6R pro migraci lze nejlépe pochopit na spektru zleva doprava, seřazené podle náročnosti, nákladů a složitosti uskutečnění migrace.

Než se do toho někdo vrhne a začne budovat účet AWS a přesouvat bity po internetu, musí před rozhodnutím o způsobu migrace splnit některé nutné základní předpoklady.

Organizace musí mít obchodní případ pro migraci

Dokumentace obchodního případu musí být výsledkem procesu analýzy současného stavu a požadovaného budoucího stavu. Výsledná analýza mezer a plán nápravy poskytne managementu vedení ohledně směru a rychlosti programu migrace. Bez ohledu na velikost organizace bude při jednostranném rozhodnutí „jít do cloudu“ chybět některá důležitá analýza, která může vést k tomu, že organizace zvolí nesprávnou metodu migrace.

Organizace musí mít dobře navržené cílové prostředí AWS

Dobře navržené aplikace mohou běžet i ve špatně navržených prostředích AWS. Nasazení a správa dobře navrženého prostředí AWS je záležitost pro vysoce školené a kvalifikované specialisty. Pro nasazení co nejlepšího cílového prostředí AWS musí být organizace a její partneři dobře obeznámeni s architekturami AWS Well Architected Framework a AWS Cloud Adoption Framework.

4. Jaké zázračné vlastnosti je třeba hledat u partnera pro migraci?

 

Partner, který se specializuje na jednu metodu migrace, pravděpodobně doporučí tuto metodu jako primární, někdy pouze jako jedinou metodu migrace. V těchto případech je důležité, aby byl zapojen pouze do provádění migrace, nikoli v rozhodovacím kroku.

Je také důležité vybrat partnera, který dodá lidi, kteří rozumí aplikacím, automatizaci a AWS: ne pouze správě systémů AWS. Pro úspěšnou migraci aplikací je tato komplexní kombinace dovedností nutná.

Alternativa „udělat si vlastní migrací“ v sobě nese riziko nepřímo úměrné zkušenostem vlastních zaměstnanců s nasazováním a provozováním dobře navržených cloudových služeb AWS a prováděním migrací. Některé organizace využívají partnery k tomu, aby to „rozjeli“ a předali dovednosti v počáteční fázi.

Stručně řečeno, kritické schopnosti partnera pro migraci jsou:

 1. Expert na aplikace, automatizaci a AWS.
 2. Zaměřen na zkušenosti a výsledky zákazníků během migrace.
 3. Zná různé metody migrace.
 4. Dokáže pomoci s provozem migrovaných aplikací.
 5. Dokáže dále rozvíjet migrované aplikace tak, aby se cloud dále využil pro lepší obchodní výsledky.

Shrnutí

Migrace aplikací je složitá, ale může být správnou odpovědí v závislosti na motivacích a cílech podniku. Porozumění 6R je jedna věc, jejich efektivní použití věc druhá. Volba partnera, jako je například LUKAPO, může mít obrovský pozitivní dopad na vaše zkušenosti s migrací a výsledky.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google
Sabrina

Sabrina

Sabrina

Sabrina

Proč používat Kubernetes

Proč (a kdy) byste měli používat Kubernetes

Kubernetes je výkonný nástroj pro automatizaci nasazení a správy kontejnerů, Kubernetes (k8’s) je další velkou vlnou v cloud computingu a …

Podcast: I nám se občas něco nepovedlo – O cloudu jinak

Cloudu se věnujeme už mnoho let a je jasné, že hlavně na začátku se při jeho nastavování občas něco nepovedlo. …

Malé podniky v cloudu

Víte, co by měly malé podniky zvážit před přechodem do cloudu?

Diskuse o cloudu se vedou už posledních pár let velice intenzivně a o jeho výhodách se po velkých společnostech přesvědčují …

Proč používat Kubernetes

Proč (a kdy) byste měli používat Kubernetes

Kubernetes je výkonný nástroj pro automatizaci nasazení a správy kontejnerů, Kubernetes (k8’s) je další velkou vlnou v cloud computingu a …

Podcast: I nám se občas něco nepovedlo – O cloudu jinak

Cloudu se věnujeme už mnoho let a je jasné, že hlavně na začátku se při jeho nastavování občas něco nepovedlo. …

lukapoman

Zanechte nám kontakt
a my vám zavoláme

Přemýšlíte o migraci do cloudu, nebo jste to už zkusili a nepovedlo se vám to podle očekávání? Ozvěte se a my vám pomůžeme…